Fakta om ärr

och läkning av ärr

Ärrbildning är en naturlig del av läkningsprocessen av en skada på huden som kan ha orsakas av en olycka, operation eller sjukdom. Desto större hudområde som är skadat, desto längre tid tar det att läka och det finns en större risk för ett synligt ärr. Ett ärr består av omogen bindväv som behöver tid att mogna och anpassa sig till den omgivande vävnaden. Eftersom mognadstiden är olika lång och varierar mellan individer, är det svårt att bedöma hur slutresultatet blir.

Det finns många faktorer som kan påverka ärrbildningen, såsom ålder, vilken kroppsdel, till viss del genetiska faktorer och andra orsaker. Huden på barn och tonåringar är känsliga för överdriven produktion av bindvävnad. Detta kan leda till större och tjockare ärr.
De rekonstruerade kollagenfibrerna förändrar inte bara hudens utseende utan kan även påverka funktion och rörlighet negativt för vissa hudområden.

Ärr som bildas på muskelområden som är särskilt aktiva, såsom rygg, ben, axlar eller leder, tenderar att bli mer synliga än ärr som bildas i mindre aktiva områden.

Även infektioner i sår eller andra komplikationer under sårläkning kan öka risken för onormal ärrbildning.