Postoperativ kompression

Efter fettsugning och andra bukplastikingrepp kan de påverkade vävnaden behöva extra stöd för en optimal läkning. Detta stöd kan erhållas genom användningen av ett kompressionsplagg för att ge ett konstant och jämnt tryck på det opererade området. Kompressionsplagg bör användas 24 timmar om dygnet under en månad och sedan användas endast under dagtid i ett par veckor.

Ett konstant tryck med kompressionsplagg (se SCS Leonisa) hjälper vävnaden att minska svullnader och och bidrar till att erhålla ett bra slutresultat snabbare. Läs mer om våra bekväma och användarvänliga silikonskumplatta, SCS EpiFoam, vilken med fördel kan användas i kombination med våra kompressionsplagg.