Aquamid Reconstruction

Aquamid Reconstruction har en liknande sammansättning som Aquamid men högre viskositet, vilket gör den särskilt lämplig för förstärkningar som kräver större volymer, såsom behandling av näsor etc.
Läs mer om Aquamid Reconstruction på www.aquamid.com.